"Ми гарантуємо високий професіоналізм та чесність у відносинах з клієнтами.
Ми гарантуємо успіх."
вул. Володимирська, 61/11,
к. 43, м. Київ, 01033
ug@ug.ua
 
Українська   Русский

    Адвокатська фірма „Юридичні гарантії” надає наступні юридичні послуги:


 •  Усні та письмові консультації щодо застосування законодавства України;

 •  Розробка проектів договорів, юридичний супровід укладення та виконання договорів та інших угод;

 •  Претензійно – позовна робота;

 •  Представництво інтересів в судах загальної та спеціальної (господарської, адміністративної) юрисдикції, у т.ч. Вищому господарському суді, Вищому адміністративному суді та Верховному суді України. При цьому фірма в інтересах клієнта здійснює ведення судового процесу як в цілому, так і на окремих його стадіях – в першій, апеляційній та касаційній інстанціях;

 •  Надання консультацій в області кримінального права та процесу, здійснення всього комплексу адвокатських послуг при захисті прав та законних інтересів клієнта в рамках здійснення дізнання та досудового слідства, визначення найбільш оптимальної стратегії та тактики захисту, захист інтересів клієнта в суді;

 •  Складання проектів документів для заснування (реорганізації) або ліквідації підприємств усіх організаційно-правових форм, включаючи адвокатські об’єднання та благодійні фонди;

 •  Представництво інтересів засновників підприємств при реєстрації заснування (реорганізації) або ліквідації в органах державної влади або місцевого самоврядування;

 •  Юридичний супровід створення представництв, філій та інших відокремлених підрозділів підприємтсв;

 •  Представництво інтересів при відводі земельних ділянок в оренду або у власність, при отриманні правовстановлюючих документів на земельні ділянки, юридичний супровід угод з оренди або купівлі-продажу земельних ділянок;

 •  Захист інтересів у випадку розголошення комерційної таємниці, незаконного використання конфіденційної інформації, розповсюдження неправдивих відомостей про підприємство/організацію/особу;

 •  Захист прав акціонерів акціонерних товариств;

 •  Юридичний супровід злиття та поглинання компаній, попередження недружніх поглинань;

 •  Юридичний супровід отримання ліцензій та дозволів для ведення господарської діяльності в Україні;

 •  Представництво інтересів клієнта в органах Антимонопольного комітету України, Державної податкової служби України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органах митної служби України, інших державних органах України та органах місцевого самоврядування;

 •  Консультування з правил міжнародної торгівлі, правил морських та повітряних перевезень;

 •  Консультування з питань оптимізації митних платежів, митного регулювання, здійснення експортно-імпортних операцій;

 •  Консультації з усіх питань щодо сплати єдиного податку, ПДВ, податку на прибуток підприємств, податку з доходів фізичних осіб, а також щодо відстрочення виникнення податкових зобов’язань;

 •  Консультації з питань мінімізації та оптимізації податкових платежів;

 •  Здійснення комплексу заходів щодо податкового планування, розробки оптимальних податкових моделей фінансово-господарської діяльності підприємтсв будь-яких форм власності;

 •  Надання резидентам України та нерезидентам усних та письмових консультацій з питань уникнення подвійного оподаткування при здійсненні експортно-імпортних та транзитних операцій;

 •  Представництво в суді при вирішенні будь-яких спорів, пов’язаних з оподаткуванням та податковим законодавством, а також при розгляді в судах спорів з Державною податковою службою;

 •  Захист авторських та суміжних прав;

 •  Захист об’єктів промислової власності: торгівельних марок, комерційних найменувань, винаходів, промислових зразків, корисних моделей."Clara pacta claros faciunt amicos. - Чіткі договори створюють хороших друзів."
/Латинський крилатий вислів/Про фірму Послуги Юристи Контакти

Адвокатська фірма "Юридичні гарантії" 1998-2011 г.
-------
Розробка сайту: Simplect